Usługi globalnego partnera Morneau Shepell & Chestnut EAP w ciągu ostatnich dziesięcioleci dotarły już do wielu sektorów przemysłu zarówno do małych jak i dużych korporacji na całym świecie. Dzięki naszym kompleksowym rozwiązaniom HR każdego dnia pomagamy tysiącom pracowników zajmować się sprawami prywatnymi oraz związanymi z pracą.

Rolnictwo
Zarządzanie aktywami i majątkiem
Automobilowy
Elektronika
Bankowość i rynki kapitałowe
Energia, narzędzia i zasoby
Inżynieria i budownictwo
Usługi finansowe
Jedzenie
Opieka zdrowotna

Gościnność i wypoczynek
Produkcji przemysłowej
Ubezpieczenie
Głoska bezdźwięczna
Oil & Gas
Farmaceutyka i nauki przyrodnicze
Sprzedaż
Technologia
Telekomunikacja
Transport i logistyka