Procesarea datelor Informații

Numele, sediul social și nr. de înregistrare a societății Operator

CGP Europa Korlátolt Felelősségű Társaság,
H-1024 Budapesta, Ady Endre utca 19.,
UNGARIA; 01-09-965048;
nr. de înregistrare a prelucrării datelor: NAIH-78299/2014.)
Datele personale furnizate de dvs. vor fi prelucrate de către Operatorpe baza consimțământului acordat în mod liber, explicit, specific, informat și neechivoc.

Scopul prelucrării datelor personale

să ofere angajaților angajatorului și rudelor apropiate (Utilizatorilor) serviciul"Program de asistență pentru angajați" (EAP), pentru a studia, preveni, reduce sau elimina expunerea Utilizatorilorla riscuri psihosomatice la locul de muncă și în mediul lor personal.

Temeiul juridic al prelucrării datelor

Operatorulva procesa datele personale pe baza consimțământului persoanei fizice, acordat liber și necondiționat de către Utilizatorși Operatorulva procesa date speciale potențial dezvăluite de către Utilizator Operatorului, la solicitarea Utilizatorului și în conformitate cu consimțământul explicit și fără echivoc al Utilizatorului.

Consimțământul liber pentru prelucrarea datelor

Toate persoanele eligibile utilizează serviciul EAPîn mod voluntar, la alegerea lor, după înțelegerea și acceptarea termenilor prezentei declarații de confidențialitate și a Politicii de confidențialitate.

Domeniul de aplicare al datelor prelucrate

În timpul furnizării serviciului EAP, Operatorul va procesa numai datele indispensabile pentru furnizarea serviciului EAP pe baza consimțământului Utilizatorilor, a reglementărilor legale aplicabile și a prevederilor prezentei declarații de confidențialitate și a Politicii de confidentialitate.
În acest sens, Operatorulacționează astfel încât anonimitatea Utilizatorilorsă fie asigurată pe cât posibil, astfel încât nici furnizorul, nici orice persoană sau organizație care participă la furnizarea Serviciului EAP sau orice terță parte să devină conștienți de identitatea Utilizatorului.

Sfera de aplicare a datelor prelucrate

  • Prenumele Utilizatorului;
  • Numărul de telefon al Utilizatorului și / sau adresa de e-mail;
  • Numărul unic de identificare al Utilizatorului generat de Operator, care constă în numele companiei angajatorului Utilizatorului și timpul exact al anchetei;
  • Descrierea problemei sau întrebării subliniate de Utilizator cu referire la contul voluntar al Utilizatorului;
  • Datele speciale potențial dezvăluite de către utilizator către Operator, pe care operatorul le procesează la cererea Utilizatoruluiși în conformitate cu consimțământul explicit și neechivoc al Utilizatorului.

Transferul de date

Serviciul EAPeste furnizat de Operator, cu implicarea unor subcontractanți care au expertiza necesară (psiholog, avocat, expert financiar). Utilizând serviciul EAP, Utilizatorul își dă consimțământul explicit pentru transferul datelor cu caracter personal furnizate subcontractantului cu experiență în domeniul dat.
Operatorul este obligat să respecte obligațiile de transfer de date stabilite în reglementările legale.
În afară de cele de mai sus, Operatorul poate transfera date numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul explicit și neechivoc cu privire la aceasta.

Consecințele posibile ale eșecului în a  furniza date cu caracter personal

Operatorul nu poate livra serviciul EAP Utilizatorului.

Perioada de păstrare a datelor personale

Operatorulprelucrează datele referitoare la Utilizatorpe perioada necesară pentru furnizarea Serviciului EAP și a incheierii socotelilor cu Partenerii, dar nu mai mult de trei luni.
Consimțământul pentru prelucrarea datelor este oferit în mod liber și poate fi retras în orice moment, fără nicio limitare și justificare, gratuit.
Declarația de retragere (care conține date de identificare) poate fi făcută prin oricare dintre următoarele modalități:
CGP Europe Kft .:
adresa poștală: H-1024 Budapesta, Ady Endre utca 19., Ungaria
e-mail: dpo@chestnutce.com
Aveți dreptul să solicitați informații privind prelucrarea datelor dvs. personale cu privire la oricare dintre persoanele de contact de mai sus, de asemenea aveți dreptul să solicitați rectificarea și ștergerea datelor dvs. personale și să împiedicați Operatorul să vă contacteze în viitor sau să vă proceseze sau să vă transferați datele personale în orice mod.

Responsabil cu protecția datelor

Persoanele vizate pot contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea datelor lor cu caracter personal și cu privire la exercitarea drepturilor lor prevăzute de reglementările legale relevante.
Numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor desemnat de operator:
Szabolcs Sója
adresa poștală: H-1024 Budapesta, Ady Endre utca 19., Ungaria
e-mail: dpo@chestnutce.com

Consimţământul

Utilizând serviciul EAP, sunteți de acord cu termenii acestei declarații de confidențialitate și cu politica de confidențialitate a Operatorului, iar consimțământul dvs. specific, informat și lipsit de ambiguitate este acordat în mod liber pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal așa cum este descris mai sus, precum și pentru transferul acestor date conform prezentei declarații de confidențialitate și a Politicii de confidențialitate a Operatorului.
Puteți să trimiteți reclamațiile dvs. privind drepturi suplimentare asociate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator, în conformitate cu Politica de confidențialitate publicată pe site-ul web al Operatorului.
Informații suplimentare și termenii de prelucrare a datelor sunt incluse în politica de confidențialitate a Operatorului, care este disponibilă la următorul site web sau va fi furnizată de către Operator, la cerere.
eap.hu/online

Căi de atac

  1. În cazul în care apar întrebări sau preocupări legate de procedurile de prelucrare a datelor sau de transfer de date ale CGP Europe Kft., nu ezitați să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor în oricare dintre posibilitățile enumerate în secțiunea # 20. Întrebările dvs. referitoare la protecția datelor vor fi preluate de către responsabilul cu protecția datelor, problemele sau reclamațiile dvs. vor fi investigate în colaborare cu operatorului de date și veți fi informat asupra rezultatelor;
  2. În cazul încălcării drepturilor persoanelor vizate, persoana vizată se poate adresa instanței împotriva Operatorului. În cazul acțiunii în instanță, Curtea va proceda imediat. Sunt scutite de taxe judiciare de timbru, procedurile judiciare legate de protecția datelor cu caracter personal.
  3. Subiectul poate transmite reclamațiile sale Autorității Naționale Maghiare pentru protecția datelor și libertatea de informare. (adresa poștală: 1534 Budapesta, Pf .: 834; cím: 1125 Budapesta, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c).


Budapesta, 2018.05.25.

2023 © cgp europe